Friday, 4 January 2013

2013 resolutions / 2013 předsevzetí

2013 resolutions / 2013 předsevzetí

Ok How many of you girls said that you will start doing exercise and loose a little bit of weight I think many of us:)) I do exercise but I have to wait until the 7th when our local fitness club will open so here a few tips how to get in shape, lol

Kolik z vás holky si dalo předsevzetí, že zhoubné té nejake to kilo a budete cvičit? Myslim si, že mnoho ani já nejsem výjimkou. Já cvičím dost, ale musím počkat az do sedmého, kdy mi otevře moje fitko. Zatím je zde pár tipů, jak se dostat do formy:D

1. If you not doing any excercise in your local fitness buy a ball home its so fun :D ( i do classes and fit ball class belongs to my favourite once give it a go)
1. Pokud nechodíte do žádného fitnessu tak si pořiďte třeba takový balón jako mám já (viz foto níže ) - užijte si s ním hodně zábavy a hodně padání v začátcích:D (chodím na skupinová cvičení a fit ball patří k mým nejoblíbenějším :))

2. Eat lots of fruit and veg !!!! Better then chocolate ( ok maybe not but I don't feel guilty after eating an apple, lol)
2. Požívejte hodně zeleniny a ovoce !!!:D Lepší, než čokoláda ( dobře možna není lepší, ale necítím se provinile, když sním jablko )

3.drink lots of water 3 litres a day :)) ( that is How much i drink)
3.pijte hodně vody 3 litry denně:)) ( tolik vypiji já )2013 resolutions / 2013 předsevzetí