Wednesday, 7 August 2013

I dont get it !!!!! Grrrrrr

I dont get it !!!!! Grrrrrr

Jako každy večer, jsem před spaním brouzdala internetem a narazila jsem na článek s názvem 7 módních výstřelků, které by se jednou pro vždy měly zakázat. Musím podotknout, že už název napovídal tomu, že se akorát výtočím :) no nic. Takže jdeme se mrknout na to, co daná osoba odsuzuje :
                                       
As every night before i went to sleep I was browsing the Internet and I came across an article with a distinctive name: 7 fashion styles that should be banded forever. I have to point out that I knew that the article will make me angry :) and so it did, never mind. Lets have look on what we shouldn't be wearing: 
                                                                    ***********
1. Pepto pink rty
Určitým lidem tento odstín rťenky sluší! Přece jenom, každá máme jiný pigment rtů!

1. Pepto pink lips
This shade suits some people really well! Everyone has a different pigment on their lips and that means that on some girls it will look amazing !!! 


2. Asymetrické šaty/sukně 
Osobně v tomto stylu mnoho věcí nemám, ale viděla jsem to už na mnoha holčinách, kterým to moc slušelo!! Opět se ptám - co je na tomhle tak špatné ?

2. Asymmetric skirts/dresses
I have to admit that I don't have many clothes in this style but I have seen it on many girls and they looked lovely in it! So, I am asking what is wrong in wearing asymmetric skirts/dresses? 
3. Lita shoes
Tyto boty byly popsány jako morbidní !!! :) 

3.Lita shoes
 Those shoes were described as morbid, Lol
4. Špičáky na rukou
Pisatelka se v článku zmínila, že na vás lidi budou koukat pohrdavě pokud se rozhodnete pro takovéto nehty. Trochu silná slova, nemyslíte ? Proč by jsme porad měly nosit klasiku v podobě francouzské manikury!? Je to sice elegantní, decentní, ale občas není od věci se odvazat a zkusit něco nového!

4. Pointy nails
The writer of the article mentioned that if you will go for those nails people will look down on you. A bit strong words, don't you think ? Why should we be wearing only French manicure !? It is elegant and unobtrusive but sometimes tis great to try something new! 


5. Kalhoty s nízkým rozkrokem 
To je asi jediné v čem souhlasím.

5.Trousers with a low crotch
Maybe here I do agree,lol. 6. Střih vlasů na vojáka 
Je to výstřední a mě se to na holkách líbí.

6.army style hair
It is extravagant and I like it on girls. 

7. Klobouky 
Já osobně jsem kloboukový nadšenec !!! Takže návrh, že by jsme měly přestat nosit klobouky zavrhuji!! Slečna nemá asi ponětí o elegantním stylu:) 

7. Hats
I am a hat lover. !! So, the idea of dumping hats as been rejected ! The writer doesn't know anything about elegant style I would say:(


                                                              ****************

Berme v potaz, že každá holka je jiná a každé také sluší něco jiného ! Proto odsuzovat určité druhy oblékání je od věci!? Bohužel to opět dokázalo to, ze v ČR se prostě nové styly a nápady odsuzují! Je divné, že neodsoudila ponožky v sandálech - ty jsou asi IN !!!:/ Snad se najde pár čitatelek, které tento článek odsoudí, stejně jako já.:)

We have to take into account that every girl is different and that it will suits her what to another wouldn't ! So that's why I think we can't judge certain styles ?! This article that has been written by one of the magazines in the Czech Republic and its sadly confirms that new trends and ideas are no good ! What is really strange that she didn't judge socks in sandals - so I suppose they must still be IN !
Hope that I will find other girls that will not agree with the article. :)

Co si myslíte o tom článku ? 
What do you think about the article ?


I dont get it !!!!! Grrrrrr