Friday, 28 July 2017

Stretch marks / Strie

Stretch marks / Strie


EN: Stretch marks are not only problem of pregnant or obese women. During life anyone can face this issue : man, women, youngsters. And is really not something to be ashamed of. 
However our skin is in need of taking care already from the time we are born. Physiological changes in adolescence may be the beginning of problems with stretch marks, the breasts are growing, the figure can take on  more women shape, and our skin is somewhat ready for these changes, but if a weight gain in short time of period is big then our skin is less prepared for this kind of change the reaction to such a change is cracking. At the beginning, the cracks are red, purple and later white. 
There are many products  for stretch marks available on the market, but not all of them work. The most important thing is prevention, if it's already there removing is complicated.

Personally I have had stretch marks since puberty, and I've tried so many products, from a pharmacy, from perfumery, from aesthetic clinics.
 
The most convincing combination of body care products has become three products, from the Clarins brand : Clarins Masvelt cream, Clarins huile tonic and Clarins tonic body polisher . Not only that, since I've been using my products, I havent had any new marks but my skin is softer and firmer. I do  apply Masvelt cream and the oil twice a day, morning and evening to all problem areas (buttocks, belly, hips). The exfoliator I use twice a week no need to use it more than that.
---------------------------------------------------------------------------------

CZ: Strie nejsou problémem jen těhotných a obézních žen, během života se s nimi může setkat kdokoliv, muži, ženy, mladí lidé. A není to určitě problém, za který by se měl člověk stydět.
Naše pokožka od nás vyžaduje starání již od útlého věku, fyziologické změny v dospívání mohou být začátkem problémů se striemi u nás žen, prsa se zvětšují, postava nabírá na ženských tvarech. Kůže je na tyto změny do jisté míry připravená, ale pokud je váhový skok za krátkou dobu velký, tak na to již méně, reakce pokožky na takovouto změnu je její popraskání. 
V začátcích mají prasklinky červenou, fialovou barvu a později bílou.
Na trhu je k zakoupení mnoho produktů proti striím , ale ne všechny fungují. Nejdůležitější je prevence, takže mazat ještě dříve, než se strie objeví, pokud je již máme, tak odstranění je složité. 

Já osobně strie mám a to už od puberty, a vyzkoušela jsem tak mnoho produktů z lékárny, parfumerií, různých estetických klinik.

Nejosvědčenější kombinace produktů se tak pro mě stala kombinace 3 produktů značky Clarins : Clarins Masvelt krem, Clarins Huile Tonic oil a Clarins Tonic body polisher.  Ne jen, že od doby kdy produkty používám se mi neobjevily žádné nové jizvy, ale pokožka je jemnější, pevnější a některé strie zesvětlaly. Masvelt krém a tělový olej aplikuji dvakrát denně, ráno a večer na všechny problémové partie (hýždě, bříško, boky atd.). Polisher používám dvakrát týdně na odstranění odumřelé kůže, vícekrát není zapotřebí. 

Description of the products/Popis produktu

CLARINS Masvelt

This fresh, comforting cream contains Poppy extract which helps to reduce the look of stubborn curves and caffeine, an active ingredient well known for its slimming effect.
Hibiscus flower extract with exfoliating properties and betaine from beetroot, encourage skin hydration. Firmer, smoother and moisturized, skin is perfectly soft, supple and satin-smooth.

Tento svěží krém obsahuje, extrakt z máku, který pomáhá snižovat vzhled úporných křivek a kofein, aktivní složka známá v boji proti nechtěnému podkožnímu tuku.
Extrak z květu ibišku s exfoliačními vlastnostmi a betain z červené řepy, podporují hydrataci pokožky. Pevnější, hladší a hydratovaná pokožka je tak dokonale jemná,pružná a sametově hladká.

CLARINS Huile tonic

Clarins’ best selling firming body oil—with 100% pure and powerful plant extracts including Rosemary, Geranium and Mint making a healthy formula—helps firm, tone and improve elasticity, smoothing the appearance of stretch marks. Hazelnut Oil locks in moisture to leave body skin soft, satiny-smooth and elastic. Skin is prepared to face the strains of weight changes and stretching. The Tonic Body Treatment Oil is effective in removing stretch marks. 

Nejprodávanější olej značky Clarins na zpevnění těla s obsahem 100% čistých a silných rostlinných extraktů včetně rozmarýnu, gerania a máty vytváří dokonalou kombinaci, která pomáhá zpevnit, tónovat, zlepšit pružnost pokožky a vyhlazuje vzhled strií. Olej z lískových oříšků uzamkne vlhkost a tak zanechá pokožku saténově jemnou a pružnou. Kůže je tak připravena čelit změnám jako je váhový příbytek a natahování pokožky. Tento olej je také účinný při odstraňování strií. 

Clarins Tonic body polisher 

Body polisher with essential oils of Rosemary, Rosewood, Mint, Sugar and Salt Crystals— smoothes away dry cells, flakes and impurities to reveal the glowing skin beneath. Leaves skin looking toned, radiant and sleek.

Exfoliator z esenciálními oleji z rozmarýnu, palisandru máty, cukru a krystalu soly. Odstraňuje odumřelou, suchou pokožku a nečistoty. Zanechavá pokožku pevnější a zářící.
There are of course also some procedures in aesthetic clinics  which can be pricey and as I know they do not work on everybody it really depends on Your skin. Trying these products first could be a good start in treating this problem. If you are short of money and would like to purchase just one products from those three then I recommend to buy the oil first.

Dostupné jsou také samozřejmě různé  procedury na estetických klinikách,  které jak vím mohou být finančně náročné a ne vždy funguji, opravdu záleží na Vaší pokožce, jak proceduru přijme. 
Používáním produktů které jsem doporučila může být dobrým začátkem v řešení strií. Pokud by jste chtěli zakoupit pouze jeden produkt z těchto tří, tak doporučuji začít koupí oleje.

------------------------------

And what is your experience with Stretch marks ? Which products were good and which you were not satisfied with ? Share also your experience :-)

I will be glad if you add me on Facebook and Instagram where I post regularly - the links are on the right side.

A jaká je vaše zkušenost se striemi ? Jaké produkty byly dobré a jaké ne? Podělte se také o vaši zkušenost :-) 

Budu ráda, když si mě přidáte na Facebook a Instagram, kam přidávám pravidelně různá fota- odkazy jsou na pravé straně. 

-------------------------------

Tento článek není sponzorovaný, jedná se opět o mou vice letou zkušenost s produkty.

This article is not a sponzored articel as usual the feedback about the products is from my own experience with these products. 

Stretch marks / Strie

No comments:

Post a Comment